Raporty bieżące

Bieżący | EBI | 8/2023 | 12-08-2023 21:18:56
Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2023 r. MOVIE GAMES VR Spółka Akcyjna (PLIPODS00014)

Raport Okresowy za II kwartał 2023 roku
LINK >
Raport Okresowy za I kwartał 2023 roku
LINK >
Bieżący | EBI | 7/2023 | 10-07-2023 23:43:17Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem, na podstawie art. 428 §5 Kodeksu spółek handlowych MOVIE GAMES VR Spółka Akcyjna (PLIPODS00014)
Raport Okresowy za I Kwartał 2022 roku
LINK >
Raport Okresowy za II Kwartał 2022 roku
LINK >
Raport Okresowy za III kwartał 2022 roku
LINK >

Bieżący | ESPI | 2/2023 | 26-06-2023 18:40:53Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta Movie Games VR S.A. (PLIPODS00014)
Bieżący | ESPI | 1/2023 | 30-05-2023 19:46:32
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games VR S.A. na dzień 26 czerwca 2023 roku Movie Games VR S.A. (PLIPODS00014)

Bieżący | EBI | 6/2023 | 26-06-2023 18:34:29Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 26 czerwca 2023 roku wraz z informacją o uchwałach niepodjętych oraz zgłoszonych sprzeciwach MOVIE GAMES VR Spółka Akcyjna (PLIPODS00014)
Bieżący | EBI | 5/2023 | 30-05-2023 19:36:53
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games VR S.A. na dzień 26 czerwca 2023 roku MOVIE GAMES VR Spółka Akcyjna (PLIPODS00014)
Bieżący | EBI | 4/2023 | 12-05-2023 18:51:50
Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2023 r. MOVIE GAMES VR Spółka Akcyjna (PLIPODS00014)

Bieżący | EBI | 3/2023 | 18-03-2023 20:56:27
Raport roczny za 2022 rok MOVIE GAMES VR Spółka Akcyjna (PLIPODS00014)
Bieżący | EBI | 2/2023 | 28-02-2023 16:11:11
Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzanie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 i 2023 MOVIE GAMES VR Spółka Akcyjna (PLIPODS00014)

Bieżący | EBI | 1/2023 | 06-01-2023 23:30:20
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku MOVIE GAMES VR Spółka Akcyjna (PLIPODS00014)


Raporty bieżące ESPI dostępne są na stronie internetowej NewConnect:

Karta Spółki - NewConnect

Raporty bieżąco EBI dostępne są na stronie NewConnect: ‍

Karta Spółki - NewConnect

Data

Typ

Rodzaj

Numer

Temat

2012-01-27 10:00:00

bieżące

EBI

1/2012

2012-02-15 12:08:00

kwartalne

EBI

2/2012

2012-04-16 10:43:00

bieżące

EBI

3/2012

2012-05-15 22:16:00

kwartalne

EBI

4/2012

2012-05-25 14:30:00

bieżące

EBI

5/2012

2012-05-31 16:10:00

bieżące

EBI

7/2012

2012-06-18 12:30:00

bieżące

EBI

11/2012

2012-07-01 13:10:00

bieżące

EBI

12/2012

2012-07-01 13:13:00

bieżące

EBI

14/2012

2012-11-14 15:29:00

kwartalne

EBI

17/2012

2012-05-30 18:00:00

roczne

EBI

6/2012

2012-07-01 13:12:00

bieżące

EBI

13/2012

2012-08-14 21:37:00

kwartalne

EBI

16/2012

2012-11-16 09:19:00

bieżące

EBI

18/2012

2012-12-06 17:20:00

bieżące

EBI

19/2012

2012-06-04 22:37:00

bieżące

EBI

8/2012

Data

Typ

Rodzaj

Numer

Temat

2012-01-27 10:00:00

bieżące

EBI

1/2012

2012-02-15 12:08:00

kwartalne

EBI

2/2012

2012-04-16 10:43:00

bieżące

EBI

3/2012

2012-05-15 22:16:00

kwartalne

EBI

4/2012

2012-05-25 14:30:00

bieżące

EBI

5/2012

2012-05-31 16:10:00

bieżące

EBI

7/2012

2012-06-18 12:30:00

bieżące

EBI

11/2012

2012-07-01 13:10:00

bieżące

EBI

12/2012

2012-07-01 13:13:00

bieżące

EBI

14/2012

2012-11-14 15:29:00

kwartalne

EBI

17/2012

2012-05-30 18:00:00

roczne

EBI

6/2012

2012-07-01 13:12:00

bieżące

EBI

13/2012

2012-08-14 21:37:00

kwartalne

EBI

16/2012

2012-11-16 09:19:00

bieżące

EBI

18/2012

2012-12-06 17:20:00

bieżące

EBI

19/2012

2012-06-04 22:37:00

bieżące

EBI

8/2012

Data

Typ

Rodzaj

Numer

Temat

2012-01-27 10:00:00

bieżące

EBI

1/2012

2012-02-15 12:08:00

kwartalne

EBI

2/2012

2012-04-16 10:43:00

bieżące

EBI

3/2012

2012-05-15 22:16:00

kwartalne

EBI

4/2012

2012-05-25 14:30:00

bieżące

EBI

5/2012

2012-05-31 16:10:00

bieżące

EBI

7/2012

2012-06-18 12:30:00

bieżące

EBI

11/2012

2012-07-01 13:10:00

bieżące

EBI

12/2012

2012-07-01 13:13:00

bieżące

EBI

14/2012

2012-11-14 15:29:00

kwartalne

EBI

17/2012

2012-05-30 18:00:00

roczne

EBI

6/2012

2012-07-01 13:12:00

bieżące

EBI

13/2012

2012-08-14 21:37:00

kwartalne

EBI

16/2012

2012-11-16 09:19:00

bieżące

EBI

18/2012

2012-12-06 17:20:00

bieżące

EBI

19/2012

2012-06-04 22:37:00

bieżące

EBI

8/2012

Data

Typ

Rodzaj

Numer

Temat

2012-01-27 10:00:00

bieżące

EBI

1/2012

2012-02-15 12:08:00

kwartalne

EBI

2/2012

2012-04-16 10:43:00

bieżące

EBI

3/2012

2012-05-15 22:16:00

kwartalne

EBI

4/2012

2012-05-25 14:30:00

bieżące

EBI

5/2012

2012-05-31 16:10:00

bieżące

EBI

7/2012

2012-06-18 12:30:00

bieżące

EBI

11/2012

2012-07-01 13:10:00

bieżące

EBI

12/2012

2012-07-01 13:13:00

bieżące

EBI

14/2012

2012-11-14 15:29:00

kwartalne

EBI

17/2012

2012-05-30 18:00:00

roczne

EBI

6/2012

2012-07-01 13:12:00

bieżące

EBI

13/2012

2012-08-14 21:37:00

kwartalne

EBI

16/2012

2012-11-16 09:19:00

bieżące

EBI

18/2012

2012-12-06 17:20:00

bieżące

EBI

19/2012

2012-06-04 22:37:00

bieżące

EBI

8/2012

Data

Typ

Rodzaj

Numer

Temat

2012-01-27 10:00:00

bieżące

EBI

1/2012

2012-02-15 12:08:00

kwartalne

EBI

2/2012

2012-04-16 10:43:00

bieżące

EBI

3/2012

2012-05-15 22:16:00

kwartalne

EBI

4/2012

2012-05-25 14:30:00

bieżące

EBI

5/2012

2012-05-31 16:10:00

bieżące

EBI

7/2012

2012-06-18 12:30:00

bieżące

EBI

11/2012

2012-07-01 13:10:00

bieżące

EBI

12/2012

2012-07-01 13:13:00

bieżące

EBI

14/2012

2012-11-14 15:29:00

kwartalne

EBI

17/2012

2012-05-30 18:00:00

roczne

EBI

6/2012

2012-07-01 13:12:00

bieżące

EBI

13/2012

2012-08-14 21:37:00

kwartalne

EBI

16/2012

2012-11-16 09:19:00

bieżące

EBI

18/2012

2012-12-06 17:20:00

bieżące

EBI

19/2012

2012-06-04 22:37:00

bieżące

EBI

8/2012

Data

Typ

Rodzaj

Numer

Temat

2012-01-27 10:00:00

bieżące

EBI

1/2012

2012-02-15 12:08:00

kwartalne

EBI

2/2012

2012-04-16 10:43:00

bieżące

EBI

3/2012

2012-05-15 22:16:00

kwartalne

EBI

4/2012

2012-05-25 14:30:00

bieżące

EBI

5/2012

2012-05-31 16:10:00

bieżące

EBI

7/2012

2012-06-18 12:30:00

bieżące

EBI

11/2012

2012-07-01 13:10:00

bieżące

EBI

12/2012

2012-07-01 13:13:00

bieżące

EBI

14/2012

2012-11-14 15:29:00

kwartalne

EBI

17/2012

2012-05-30 18:00:00

roczne

EBI

6/2012

2012-07-01 13:12:00

bieżące

EBI

13/2012

2012-08-14 21:37:00

kwartalne

EBI

16/2012

2012-11-16 09:19:00

bieżące

EBI

18/2012

2012-12-06 17:20:00

bieżące

EBI

19/2012

2012-06-04 22:37:00

bieżące

EBI

8/2012

Data

Typ

Rodzaj

Numer

Temat

2012-01-27 10:00:00

bieżące

EBI

1/2012

2012-02-15 12:08:00

kwartalne

EBI

2/2012

2012-04-16 10:43:00

bieżące

EBI

3/2012

2012-05-15 22:16:00

kwartalne

EBI

4/2012

2012-05-25 14:30:00

bieżące

EBI

5/2012

2012-05-31 16:10:00

bieżące

EBI

7/2012

2012-06-18 12:30:00

bieżące

EBI

11/2012

2012-07-01 13:10:00

bieżące

EBI

12/2012

2012-07-01 13:13:00

bieżące

EBI

14/2012

2012-11-14 15:29:00

kwartalne

EBI

17/2012

2012-05-30 18:00:00

roczne

EBI

6/2012

2012-07-01 13:12:00

bieżące

EBI

13/2012

2012-08-14 21:37:00

kwartalne

EBI

16/2012

2012-11-16 09:19:00

bieżące

EBI

18/2012

2012-12-06 17:20:00

bieżące

EBI

19/2012

2012-06-04 22:37:00

bieżące

EBI

8/2012

Data

Typ

Rodzaj

Numer

Temat

2012-01-27 10:00:00

bieżące

EBI

1/2012

2012-02-15 12:08:00

kwartalne

EBI

2/2012

2012-04-16 10:43:00

bieżące

EBI

3/2012

2012-05-15 22:16:00

kwartalne

EBI

4/2012

2012-05-25 14:30:00

bieżące

EBI

5/2012

2012-05-31 16:10:00

bieżące

EBI

7/2012

2012-06-18 12:30:00

bieżące

EBI

11/2012

2012-07-01 13:10:00

bieżące

EBI

12/2012

2012-07-01 13:13:00

bieżące

EBI

14/2012

2012-11-14 15:29:00

kwartalne

EBI

17/2012

2012-05-30 18:00:00

roczne

EBI

6/2012

2012-07-01 13:12:00

bieżące

EBI

13/2012

2012-08-14 21:37:00

kwartalne

EBI

16/2012

2012-11-16 09:19:00

bieżące

EBI

18/2012

2012-12-06 17:20:00

bieżące

EBI

19/2012

2012-06-04 22:37:00

bieżące

EBI

8/2012

Data

Typ

Rodzaj

Numer

Temat

2012-01-27 10:00:00

bieżące

EBI

1/2012

2012-02-15 12:08:00

kwartalne

EBI

2/2012

2012-04-16 10:43:00

bieżące

EBI

3/2012

2012-05-15 22:16:00

kwartalne

EBI

4/2012

2012-05-25 14:30:00

bieżące

EBI

5/2012

2012-05-31 16:10:00

bieżące

EBI

7/2012

2012-06-18 12:30:00

bieżące

EBI

11/2012

2012-07-01 13:10:00

bieżące

EBI

12/2012

2012-07-01 13:13:00

bieżące

EBI

14/2012

2012-11-14 15:29:00

kwartalne

EBI

17/2012

2012-05-30 18:00:00

roczne

EBI

6/2012

2012-07-01 13:12:00

bieżące

EBI

13/2012

2012-08-14 21:37:00

kwartalne

EBI

16/2012

2012-11-16 09:19:00

bieżące

EBI

18/2012

2012-12-06 17:20:00

bieżące

EBI

19/2012

2012-06-04 22:37:00

bieżące

EBI

8/2012

Data

Typ

Rodzaj

Numer

Temat

2012-01-27 10:00:00

bieżące

EBI

1/2012

2012-02-15 12:08:00

kwartalne

EBI

2/2012

2012-04-16 10:43:00

bieżące

EBI

3/2012

2012-05-15 22:16:00

kwartalne

EBI

4/2012

2012-05-25 14:30:00

bieżące

EBI

5/2012

2012-05-31 16:10:00

bieżące

EBI

7/2012

2012-06-18 12:30:00

bieżące

EBI

11/2012

2012-07-01 13:10:00

bieżące

EBI

12/2012

2012-07-01 13:13:00

bieżące

EBI

14/2012

2012-11-14 15:29:00

kwartalne

EBI

17/2012

2012-05-30 18:00:00

roczne

EBI

6/2012

2012-07-01 13:12:00

bieżące

EBI

13/2012

2012-08-14 21:37:00

kwartalne

EBI

16/2012

2012-11-16 09:19:00

bieżące

EBI

18/2012

2012-12-06 17:20:00

bieżące

EBI

19/2012

2012-06-04 22:37:00

bieżące

EBI

8/2012

Data

Typ

Rodzaj

Numer

Temat

2012-12-19 16:36:00

bieżące

EBI

1/2012

2012-12-06 17:20:00

bieżące

EBI

2/2012

2012-11-21 14:45:00

bieżące

EBI

3/2012

2012-11-16 09:19:00

bieżące

EBI

4/2012

2012-11-14 15:29:00

kwartalne

EBI

5/2012

2012-07-04 11:58:00

bieżące

EBI

7/2012

2012-06-18 12:30:00

bieżące

EBI

11/2012

2012-06-04 22:59:00

bieżące

EBI

12/2012

2012-06-04 22:44:00

bieżące

EBI

14/2012

2012-05-25 14:30:00

kwartalne

EBI

17/2012

2012-01-27 10:00:00

bieżące

EBI

20/2012

2012-08-14 21:37:00

kwartalne

EBI

6/2012

2012-06-04 22:48:00

bieżące

EBI

13/2012

2012-05-30 18:00:00

kwartalne

EBI

16/2012

2012-05-15 22:16:00

bieżące

EBI

18/2012

2012-02-15 12:08:00

bieżące

EBI

19/2012

2012-07-03 12:32:00

bieżące

EBI

8/2012

Data

Typ

Rodzaj

Numer

Temat

2012-01-27 10:00:00

bieżące

EBI

1/2012

2012-02-15 12:08:00

kwartalne

EBI

2/2012

2012-04-16 10:43:00

bieżące

EBI

3/2012

2012-05-15 22:16:00

kwartalne

EBI

4/2012

2012-05-25 14:30:00

bieżące

EBI

5/2012

2012-05-31 16:10:00

bieżące

EBI

7/2012

2012-06-18 12:30:00

bieżące

EBI

11/2012

2012-07-01 13:10:00

bieżące

EBI

12/2012

2012-07-01 13:13:00

bieżące

EBI

14/2012

2012-11-14 15:29:00

kwartalne

EBI

17/2012

2012-12-19 16:36:00

bieżące

EBI

20/2012

2012-05-30 18:00:00

roczne

EBI

6/2012

2012-07-01 13:12:00

bieżące

EBI

13/2012

2012-08-14 21:37:00

kwartalne

EBI

16/2012

2012-11-16 09:19:00

bieżące

EBI

18/2012

2012-12-06 17:20:00

bieżące

EBI

19/2012

2012-06-04 22:37:00

bieżące

EBI

8/2012

Archiwum raportów okresowych i rocznych